Методы фармацевтического анализа

Расстройства здоровья

Состояние водного обмена, центрального и периферического кровообращения у больных с хронической уремией

Böyrəyin mayexaricetmə funksiyası itirilmiş xəstələrdə isə qlobal hiperhidrotasiya,damar divarlarında mayekeçiriciliyinin artması,mərkəzi hemodinamikanın göstəricilərinin və mikrodamar yatağında dəyişikliklərinin artması müşahidə edildi.

Xroniki uremiyanın kəskinləşməsində mikrosirkulyasiyanın vəziyyətini, mərkəzi hemodinamikanın damar divarlarının keçiriciliyinin və su mübadiləsinin kompleks şəkildə öyrənilməsi XBÇ zamanı urək - damar çatışmazlığının patogenezinin müəyyən edilməsinə və düzgün müalicə taktikasının seçilməsinə imkan yaradır.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5